Sǎptǎmȃna Europeanǎ a Tineretului În cadrul manifestǎrilor dedicate Sǎptǎmȃnii Europene a Tineretului 04.05- 08.05. 2015, astǎzi, 07.05.2015, la Liceul Tehnologic ION PODARU din oraşul Ovidiu, elevi din ciclurile primar, gimnazial şi liceal au organizat un spectacol cultural-artistic consacrat zilei de 9 Mai, Ziua Europei.

Activitǎţile s-au desfǎşurat ȋn sala de festifitǎţi a liceului, ȋncepȃnd cu ora 11.00. Îndrumaţi de ȋnvǎţǎtori şi profesori diriginţi, elevii au realizat prezentǎri care au scos ȋn evidenţǎ diversitatea europeanǎ: obiceiuri, tradiţii, elemente de istorie, religie, culturǎ, artǎ cuminarǎ, vestimentaţie. Iniţiativa acestei manifestǎri artistice a aparţinut Consiliului Şcolar al Elevilor din cadrul Liceului Tehnologic ION PODARU, coordonat de Bǎrbuleasa Andreea-Alexandra, elevǎ ȋn clasa a IX-a A.