Regulament de Organizare si Functionare al Aparatului de Specialitate al Primarului Orasului Ovidiu