Proiectul „Un risc al managementului integrat și reacții eficiente ale autorităților pentru siguranța civililor”, CIVILFETY, cod e-MS ROBG-393

Comunicat de presă publicat la data de 16 aprilie 2021

Comunicat de presă publicat la data de 12 aprilie 2021

Comunicat de presă publicat la data de 4 martie 2021

Pentru a accesa hărțile de hazard dezvoltate în cadrul proiectului CIVILSAFETY (ROBG-393), vă rugăm să consultaţi link-ul de mai jos: https://hazmaps.eu/ 

Anunt publicat la data de 06 martie 2020

Anunt publicat la data de 07 octombrie 2019

Titlul proiectului:  :  „Un risc al managementului integrat și reacții eficiente ale autorităților pentru siguranța civililor”, CIVILFETY

Sursa de finantare: Proiectul „Un risc al managementului integrat și reacții eficiente ale autorităților pentru siguranța civililor”, CIVILFETY, cod e-MS ROBG-393,  este finanțat in cadrul Programului de cooperare transfrontaliera INTERREG V-A România-Bulgaria, Axa 3 ”O regiune sigură”, Obiectivul specific 3.1 Îmbunătățirea managementului comun al riscului in regiunea transfrontaliera,  liderul partener al proiectului este reprezentat de Primăria Orașului Ovidiu, iar partenerii din Bulgaria in cadrul proiectului sunt Primaria Municipiului Shabla si     Fundația Idein Development, conform contractelor de finanțare 79748/12.07.2018 si 79746/ 12.07.2018.

Valoarea proiectului pentru liderul de parteneriat UAT Oras Ovidiu este de 420 .897,40 Euro  inclusiv TVA .

Perioada de implementare: 12.07.2018- 23.07.2020.

Descriere proiect:

Obiectivul proiectului CIVILSAFETY ”Un risc al managementului integrat și reacții eficiente ale autorităților pentru siguranța civililor”– ROBG-393 este de a spori cooperarea transfrontalieră în prevenirea și intervenția de urgență a autorităților și de a dezvolta infrastructuri și servicii comune pentru prevenirea dezastrelor naturale și tehnologice, în concordanță cu dezvoltarea capacității de reacție rapidă la amenințări la adresa sănătății și integrității cetățenilor și a bunurilor, pentru a asigura o zonă sigură, o dezvoltare durabilă și o creștere a nivelului de trai al populației.   Dintre activitățile principale care au fost realizate pe parcursul primului an de implementare a proiectului enumerăm: activitatea de management a proiectului, acțiunile de comunicare prin organizarea conferinței de lansare a proiectului, iar abordarea transfrontalieră a acestui proiect este demonstrată de colaborarea continuă la nivelul parteneriatului, raportarea și managementul comun. In primul an de implementare al proiectului activitatea de îmbunătățire a capacitații de prevenirii și intervenție a autorităților locale în situațiile de risc care se ivesc în zona transfrontalieră  a fost derulată de către Partenerul  Fundația Idein Development  s-a realizat prin achiziția și dezvoltarea harților digitale de situații cu potențial de hazard/ riscuri naturale, iar orașul Ovidiu si Municipalitatea Shabla au realizat achiziția sistemelor de avertizare a populației in situații de urgență.  Activitatea de achiziție de echipamente pentru dotarea echipelor de  voluntari  cu echipamente performante care vor facilita gestionarea riscurilor transfrontaliere precum și îmbunătățirea capacității de reacție a autorităților locale a fost realizată , iar Orașul Ovidiu a atribuit contractele de achiziție publica de furnizare a unei autospecialei de stins incendii, a unei ambulantei tip B, a unei ambarcațiuni de salvare si microbuz transport persoane.