Proiectul „Listen, Educate, Act and Read in a NETWORK (LEARN)”

Titlul proiectului:  „Listen, Educate, Act and Read in a NETWORK (LEARN)”

Sursa de finantare: Proiectul „Listen, Educate, Act and Read in a NETWORK (LEARN)” , este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria Axa Prioritară  5 “O Regiune Eficientă”, conform contractului de finanţare nr. 70420/24.05.2017  încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul INTERREG V-A Romania-Bulgaria.

Valoarea proiectului pentru partenerul UAT Oras Ovidiu este de 34.881,25 Euro  inclusiv TVA .

Perioada de implementare: 08.06.2017-  07.12.2018

Descriere proiect:

Proiectul LEARN „Listen, Educate, Act and Read in a NETWORK (LEARN)”, cod e-MS ROBG-153, a fost implementat în parteneriat de catre Primăria comunei Lumina, Primăria comunei Mihail Kogalniceanu si Primăria orașului Ovidiu din județul Constanța şi Primăriile Municipiilor General Toshevo si Kavarna din districtul Dobrich din Republica Bulgaria. 

Scopul proiectului “Ascultă, Educă-te, Acţionează şi Citeşte într-o Reţea constă în optimizarea serviciilor de consiliere şi orientare profesională în carieră pentru elevii claselor (VIII-IX-X), prin identificarea preferințelor şi aptitudinilor acestora faţă de opțiunile de angajare, pentru corelarea cu cerințele angajatorilor, cu scopul unei inserții mai ușoare a absolvenților pe piața muncii. In cadrul activităților proiectului s-a realizat dotarea atelierului vocațional și prin achiziționarea unei colecții de cărți însumând 300 de titluri despre dezvoltarea personală, alegerea carierei, relația dintre părinți și școli și alte subiecte conexe. Cele  300 de cărți formează un pachet util pentru consilierea în carieră a elevilor adresându-se atât elevilor cât și cadrelor didactice. Grupul țintă format din cei 50 de elevi ai Liceului Tehnologic “Ion Podaru” din oraşul Ovidiu a participat la 3 sesiuni de consiliere și la un atelier la nivel local și județean cu diverși angajatori locali reprezentativi. S-au realizat vizite de studiu desfășurate în districtul Dobrich, Bulgaria, prin delegații mixt formate din elevi, profesori și reprezentantul partenerului de proiect.