Programul National de Dezvoltare Locala

Titlul proiectului:  Reabilitare si modernizare străzi in localitatea Poiana, orașul Ovidiu, județ Constanta”

Sursa de finantare: Proiectul „ Reabilitare si modernizare străzi in localitatea Poiana, orașul Ovidiu, județ Constanta”este finanțat prin Programul National de Dezvoltare Locala, etapa a II-a, Subprogramul Regenerarea urbana a municipiilor si oraselor, Domeniul specific-  construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor, conform contractului de finanțare nr. 3175/24.04.2018 încheiat cu  Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administrației Publice.

Valoare proiect: 4.430.392,00 lei inclusiv TVA.

Perioada de implementare:  24.04.2018- 30.11.2020.  

Descriere proiect:

Obiectivul general al proiectului ”Reabilitare si modernizare străzi in localitatea Poiana, orașul Ovidiu, județ Constanta” este reabilitarea și modernizarea unor străzi din localitatea Poiana, oraș Ovidiu.  Se vor asfalta astfel 4. 742 ml tronsoane strazi din intravilanul localitatii Poiana, oras Ovidiu. Străzile, respectiv tronsoanele aferente, pentru care se dorește realizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare sunt: Horticolei, Semănătorului, Nufărului, Pinilor, Islaz, Cîmpului, Prelungirea Albatros, Cerealelor, Potârnichii, Liniștei. Realizarea lucrarilor de asfaltare, reabilitare  strazi vine in întâmpinarea creșterii traficului cât si sporirea sigurantei în circulatia rutiera care impune eliminarea tuturor inconvenientelor prin realizarea elementelor constructive caracteristice drumurilor, iar prin realizarea investitiei se va realiza sporirea capacitatii de circulatie prin marirea fluientei circulatiei, imbunatatirea conditiilor de transport persoane si marfa si desfasurarea traficuluiui local in conditii de siguranta.

 

Titlul proiectului:  Construire imobil grădinița si scoală generala sat Poiana -oraș Ovidiu, județ Constanta”

Sursa de finantare: Proiectul „Construire imobil grădinița si scoală generala sat Poiana -oraș Ovidiu, județ Constanta” este finanțat prin Programul National de Dezvoltare Locala, etapa a II-a, Subprogramul Regenerarea urbana a municipiilor si oraselor, Domeniul specific-  realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, respectiv creşe, grădiniţe, şcoli generale, licee, colegii naţionale, precum şi alte unităţi de învăţământ preuniversitar, înfiinţate potrivit legii, conform contractului de finanțare nr.1715/01.03.2018 încheiat cu  Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administrației Publice.

Valoare proiect: 1.352.355,75 lei inclusiv TVA.

Perioada de implementare:  01.03.2018- 30.09.2019.

Descriere proiect:

Obiectivul general al proiectului “Construire imobil grădinița si scoală generala sat Poiana -oraș Ovidiu, județ Constanta”este construirea si dotarea unei scoli si grădinițe in localitatea Poiana, orasul Ovidiu, judetul Constanta. , precum si amenajarea unui teren de fotbal, spatiu de recreere si loc de joaca aferent. 

  • Canalizare menajera – Cartier Tineretului, Orasul Ovidiu:

Valoare totala proiect (mii lei ): 877,92

Perioada implementare: 2014-2015

  • Modernizare tronson trama stradala strada B si strazi adiacente, Oras Ovidiu.

Valoare  totala proiect (mii lei ): 2201,91

Perioada implementare: 2014-2016

  • Modernizare tronsom trama stradala Ovidiu Sud, carosabil si trotuar, Orasul Ovidiu

Valoare totala proiect (mii lei ): 4516,90

Perioada implementare: 2014-2016