Sit arheologic Ovidiu – Conservare, reconstituire partiala si punere in valoare pentru integrarea in circuitul turistic a Castrului Roman

Titlul proiectului:  Sit arheologic Ovidiu – conservare, reconstituire parțială și punere in valoare pentru integrarea in circuit turistic a Castrului Roman

Sursa de finantare: Proiectul  „Sit arheologic Ovidiu – conservare, reconstituire parțială și punere in valoare pentru integrarea in circuit turistic a Castrului Roman”,  cod SMIS 118767, este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5: „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1. „Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale”,  conform contractului de finantare nr. 2699/17.07.2018.

Valoare proiect: 14.110.568,95 lei, inclusiv TVA.

Perioada de implementare:  17.07.2018-   28.02.2022.  

Descriere proiect:

Proiectul „Sit arheologic Ovidiu – Conservare, reconstituire parțială și punere în valoare pentru integrarea în circuit turistic a Castrului Roman”, are ca scop o mai buna punere în valoare a unui sit patrimonial de excepție – castrul roman, monument înscris în lista monumentelor istorice de valoare  2010 la poziția 363 – Castru, cod CT-I-m-A-02723.01.   Pentru a proteja și introduce în circuitul turistic acest monument istoric de importanță națională (categorie ”A”), se vor executa lucrări de conservare, reconstituire parțială și punere în valoare a Castrului Roman.

Pentru de conservarea, reconstituirea parțială și punerea în valoare a Castrului roman se propun următoarele categorii de lucrări:

 • Decopertarea vestigiilor arheologice de mormanele de pământ si vegetație, sub stricta supraveghere arheologica;
 • Consolidarea – conservarea zidăriei originale a castrului și bazilicii, în conformitate cu soluția agreata prin expertiza tehnica;
 • Marcarea la nivelul terenului a vestigiilor decopertate;
 • Completarea zidurilor incintei, a turnurilor și a bazilicii pentru definirea si punerea în valoare a volumetriei originare a incintei;
 • Realizarea unor sisteme de protecție si acoperire a vestigiilor, cu rol de conservare în stadiu de ruina, cu structuri metalice ușoare si învelitori din materiale moderne (policarbonat, folii din țesătură de fibra de sticla tensionate)

În spațiul interior al castrului se va genera un parc amenajat din care o parte se va conforma într-un amfiteatru cu gradene din beton prefabricat finisat cu lemn de exterior,

 • prevăzut cu o acoperire permanenta realizata cu structura ușoară metalica tridimensionala conform celor descrise mai sus;
 • Dotare multimedia tip monovolum pe structura metalică ușoară, în zona centrala a amfiteatrului;
 • Prevederea instalațiilor necesare.
 • Se propune construirea unui corp nou de clădire cu funcțiunea de grupuri sanitare pentru vizitatori si spații tehnice aferente instalațiilor din incinta, într-o maniera plastic-arhitecturala neutra care sa contribuie la punerea în valoare a ansamblului. Construcția va avea dotările si instalațiile electrice, sanitare si termice în conformitate cu normele în vigoare.
 • Adiacent corpului destinat grupurilor sanitare pentru public se va asigura spațiu tehnic destinat instalațiilor aferente ansamblului, precum si o curte interioara pentru amplasarea pubelelor pentru deșeuri – organizarea colectării selective a deșeurilor are ca scop principal organizarea colectării pe fluxuri de material.

Rezultate previzionate:

 1. Un obiectiv de patrimoniu restaurat/protejat/conservat;
 2. 300 vizitatori dupa intervenția asupra obiectivul de patrimoniu;
 3. Produse de informare și publicitate: două evenimente: unul de lansare și unul de finalizare a proiectului (fiecare eveniment va consta din: organizare conferință de presă, un comunicat în presa locală); realizare panou temporar la începerea lucrărilor de construcție; realizare placă permanentă la finalizarea lucrărilor de construcție; autocolante pentru identificarea echipamentelor achiziționate prin proiect.
 4. Dotări conform proiectului tehnic.
 5. Materiale pentru marketing si promovare obiectiv turistic;
 6. Digitizarea obiectivului de patrimoniu;

Accesibilitate persoanelor cu dizabilități

În cadrul proiectului se prevăd facilitați pentru accesul persoanelor cu dizabilități, în conformitate cu legislația în vigoare, după cum urmează:

 • Adaptarea tuturor circulațiilor pietonale cu prevederea de rampe de max. 8% pentru preluarea diferențelor de nivel;
 • Prevederea de 2 locuri de parcare inscripționate corespunzător pentru persoane cu dizabilități locomotorii;
 • Amenajarea unui grup sanitar adaptat persoanelor cu handicap locomotor, în cadrul construcției de grupuri sanitare.
 • În plus, s-au prevăzut dotări suplimentare pentru persoane cu dizabilități vizuale, auditive: indicatoare de orientare tactila , audioghiduri, covoare tactile de orientare pe traseul de vizitare și plăcuțele si indicatoarele pentru accesibilizare prin marcare tactila pentru nevăzători si ambliopi.