Parc de recreere in orasul Ovidiu

Titlul proiectului:  :   PARC DE RECREERE ÎN ORAȘUL OVIDIU

Sursa de finantare: Proiectul   ‚PARC DE RECREERE ÎN ORAȘUL OVIDIU ‘, cod SMIS 50935, a fost  finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1:   „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenție 1.1 : „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul : Poli de creștere, în baza contractului de finanţare nr. 5062/24.03.2015.  

Valoare proiect: 5.592.644,82 lei, inclusiv TVA.

Perioada de implementare:  24.03.2015-  31.08.2016.  

Descriere proiect:

Obiectivul  general  al  proiectului  este  îmbunătăţirea factorilor de mediu și a calităţii vieţii în orasul Ovidiu, iar obiectivele specifice sunt : îmbunătățirea cadrului de viață, a peisajului, asigurarea calității factorilor de mediu și a sănătății populației, creșterea dinamismului economic și turistic, favorizarea coeziunii sociale.

Pentru realizarea proiectului “Parc de recreere în orașul Ovidiu” a fost alocat un teren în suprafață de 5.727 mp. Terenul este situat în orașul Ovidiu, între str. Pescarilor și Lacul Siutghiol, pe malul lacului.

Prin acest proiect s-au realizat următoarele investiții: o zonă de „Belvedere” – platformă de observare, amfiteatru cu scenă pentru concerte sau spectacole de mică anvergură, o Piațetă cu joc de lumini și o fântână arteziană, loc de joacă pentru copii cu locuri de stat – bănci perimetrale și o zonă verde dotată cu mese pentru șah, un observator astronomic care va cuprinde patru telescoape panoramice, două platforme ce pot găzdui spectacole, concerte, târguri sau expoziții, o terasă verde – zonă de relaxare – prevăzută cu vegetație specifică, traseu de dale de beton prefabricat și iluminat arhitectural, pe malul lacului Siutghiol.

Aceasta investitie se înscrie în viziunea de dezvoltare a orasului şi va conduce la creşterea calităţii vieţii cetăţenilor orasului Ovidiu prin transformarea zonei de maximă circulabilitate din oraș în spaţiu pentru promenadă şi petrecerea timpului liber.