Construire debarcader in orasul Ovidiu

Titlul proiectului: CONSTRUIRE DEBARCADER ÎN ORAȘUL OVIDIU

Sursa de finantare: Proiectul „Construire debarcader in orasul Ovidiu” a fost  finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit 2007-2013,  măsura 1: Puncte de debarcare, descărcare și prima comercializare a peștelui în zona Dobrogea Nord, în baza contractului de finanţare nr. 439/04.02.2015.

Valoare proiect: 1.782.065,95 lei inclusiv TVA.

Perioada de implementare:  04.02.2015-03.12.2015.

Descriere proiect:

Obiectivul general al proiectului a fost creșterea valorii adăugate la produsele pescărești tradiționale, consolidarea competitivității zonei de pescuit Dobrogea Nord și creșterea consumului de pește și a produselor din pește la nivelul zonei Dobrogea Nord.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost :

– crearea unui sistem logistic modern pentru prima debarcare și descărcare a peștelui la lacul Siutghiol;

– încurajarea asociațiilor și pescarilor locali prin realizarea infrastructurii de bază pentru circulaţia produselor piscicole;

– îmbunătăţirea condiţiilor de acces şi desfăşurare a activităţilor de circulaţie a produselor piscicole;

– punerea în aplicare a unor metode de debarcare și descărcare care să reducă substanţial impactul negativ sau să sporească efectele pozitive asupra mediului.

Prin acest proiect s-a realizat construirea și amenajarea pe malul lacului Siutghiol pe o suprafață de 1616 mp a două pontoane plutitoare pentru ancorare, un punct de servire a mesei pentru pescari, căi de acces pietonale și auto.

Implementarea acestui proiect, rezultat al inițiativei locale a Orașului Ovidiu și vizând măsuri de creare a infrastructurii de debarcare și descărcare pește, a determinat susținerea dezvoltării pieței interne pentru pește și creșterea investițiilor private ulterioare.