Enumeram doar o parte din proiectele ce sunt in curs de implementare dar si cele care au fost deja finalizate:

✅CONSTRUIRE DEBARCADER ÎN ORAȘUL OVIDIU
Sursa de finantare: Proiectul „Construire debarcader in orasul Ovidiu” a fost finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit 2007-2013, măsura 1: Puncte de debarcare, descărcare și prima comercializare a peștelui în zona Dobrogea Nord, în baza contractului de finanţare nr. 439/04.02.2015.
?Valoare proiect: 1.782.065,95 lei inclusiv TVA.
?Perioada de implementare: 04.02.2015-03.12.2015.

✅PARC FALEZA LAC
Sursa de finantare: Proiectul ‚PARC DE RECREERE ÎN ORAȘUL OVIDIU ‘, cod SMIS 50935, a fost finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1: „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenție 1.1 : „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul : Poli de creștere, în baza contractului de finanţare nr. 5062/24.03.2015.
?Valoare proiect: 5.592.644,82 lei, inclusiv TVA.
?Perioada de implementare: 24.03.2015- 31.08.2016

✅ZONA DE RELAXARE SI AGREMENT ( Parc de agrement intre Debarcader si Parc Faleza), Parc recreere cartier Ovidiu Sud
Sursa de finantare: Proiectul „Zona de relaxare și agrement in Orașul Ovidiu”, cod smis 113016, este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 : „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.2. „Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului”, conform contractului de finanțare nr. 1897/24.04.2018.
?Valoare proiect: 6.425.304,96 lei inclusiv TVA.
?Perioada de implementare: 24.04.2018- 30.04.2020.

✅Sit arheologic Ovidiu – conservare, reconstituire parțială și punere in valoare pentru integrarea in circuit turistic a Castrului Roman
Sursa de finantare: Proiectul „Sit arheologic Ovidiu – conservare, reconstituire parțială și punere in valoare pentru integrarea in circuit turistic a Castrului Roman”, cod SMIS 118767, este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5: „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1. „Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale”, conform contractului de finantare nr. 2699/17.07.2018.
?Valoare proiect: 14.110.568,95 lei, inclusiv TVA.
?Perioada de implementare: 17.07.2018- 28.02.2022

✅Construire imobil P+1E cu destinația de creșă cu program prelungit in orașul Ovidiu, județul Constanta
Sursa de finantare: Proiectul „Construire imobil P+1E cu destinația de creșă cu program prelungit in orașul Ovidiu, județul Constanta”, cod SMIS 122740, este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de Investiții 10.1: Investițiile in educație si formare, inclusiv in formare profesională, pentru dobândirea de competențe si învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație si formare, Obiectiv Specific 10.1A: Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii si învățământului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, conform contractului de finantare nr. 4532/01.07.2019.
?Valoare proiect: 1.549.760,25 lei, inclusiv TVA.
?Perioada de implementare: 01.07.2019- 31.03.2021

✅Proiect „Un risc al managementului integrat și reacții eficiente ale autorităților pentru siguranța civililor”, CIVILFETY ( orasul Ovidiu beneficiaza acum de ambulanta, masina de pompieri, microbuz, ambarcatiuni rapida pentru interventie pe lac, sistem de monitorizare si alarmare in caz de dezastre naturale)
Sursa de finantare: Proiectul „Un risc al managementului integrat și reacții eficiente ale autorităților pentru siguranța civililor”, CIVILFETY, cod e-MS ROBG-393, este finanțat in cadrul Programului de cooperare transfrontaliera INTERREG V-A România-Bulgaria, Axa 3 ”O regiune sigură”, Obiectivul specific 3.1 Îmbunătățirea managementului comun al riscului in regiunea transfrontaliera, liderul partener al proiectului este reprezentat de Primăria Orașului Ovidiu, iar partenerii din Bulgaria in cadrul proiectului sunt Primaria Municipiului Shabla si Fundația Idein Development, conform contractelor de finanțare 79748/12.07.2018 si 79746/ 12.07.2018.
?Valoarea proiectului pentru liderul de parteneriat UAT Oras Ovidiu este de 420 .897,40 Euro inclusiv TVA .
?Perioada de implementare: 12.07.2018- 23.07.2020.

✅„Construire imobil grădinița si scoală generala sat Poiana -oraș Ovidiu, județ Constanta”
Sursa de finantare: Proiectul „Construire imobil grădinița si scoală generala sat Poiana -oraș Ovidiu, județ Constanta” este finanțat prin Programul National de Dezvoltare Locala, etapa a II-a, Subprogramul Regenerarea urbana a municipiilor si oraselor, Domeniul specific- realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, respectiv creşe, grădiniţe, şcoli generale, licee, colegii naţionale, precum şi alte unităţi de învăţământ preuniversitar, înfiinţate potrivit legii, conform contractului de finanțare nr.1715/01.03.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administrației Publice.
?Valoare proiect: 1.352.355,75 lei inclusiv TVA.
?Perioada de implementare: 01.03.2018- 30.09.2019.

✅Reabilitare si modernizare străzi in localitatea Poiana, orașul Ovidiu, județ Constanta”
Sursa de finantare: Proiectul „ Reabilitare si modernizare străzi in localitatea Poiana, orașul Ovidiu, județ Constanta”este finanțat prin Programul National de Dezvoltare Locala, etapa a II-a, Subprogramul Regenerarea urbana a municipiilor si oraselor, Domeniul specific- construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor, conform contractului de finanțare nr. 3175/24.04.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administrației Publice.
?Valoare proiect: 4.430.392,00 lei inclusiv TVA.
?Perioada de implementare: 24.04.2018- 30.11.2020.