Comisiile de specialitate

 

 1. Comisia nr.1 denumita „Comisia de agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism”, avand ca principale domenii de activitate:
 2. Agricultura,
 3. Amenajarea teritoriului si urbanism
 4. Protectie mediu si turism

formata dintr-un numar de 5 membri, si anume:

 1. Diță Gheorghe ;
 2. Darie Nelu;
 3. Pîndichi Dan;
 4. Bădoiu Robert-Cristian;
 5. Suliman Sesnur.

 

 1. Comisia nr.2 denumita „Comisia de activităţi economico-financiare, învățamânt, sănătate și familie”, avand ca principale domenii de activitate:

a.Activitati economico-financiare

 1. Invatamant, sanatate si familie

formata dintr-un numar de 5 membri si anume:

 1. Giogea Emilia-Valentina;
 2. Stancu Ana-Maria;
 3. Bîrsan Daniela;
 4. Cumpănașu Tudor-Doru;
 5. Doncea Ionuț.

 

  III. Comisia nr.3 denumita „Comisia de muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport ”, avand ca principale domenii de activitate:

 1. Munca si protectie sociala
 2. Protectie copii, tineret si sport

formata dintr-un numar de 5 membri si anume:

 1. Dan Radu –Florin;
 2. Strungaru Ion;
 3. Iancu Dorina;
 4. Bădoiu Robert-Cristian;
 5. Stancu Ana-Maria

 

 1. Comisia nr.4 denumita „Comisia de activităţi social-culturale, culte, juridică şi de disciplină”, avand ca principale domenii de activitate:
 2. Activitati social-culturale, culte
 3. Juridica si de disciplina.

formata dintr-un numar de 5 membri si anume:

 1. Călinescu Răzvan-Claudiu;
 2. Băltărețu George;
 3. Manole Gheorghe;
 4. Cumpănașu Tudor-Doru;
 5. Gheorghe Doina.

 

 

 

 

Presedintii si secretarii comisiilor de specialitate:

 • Comisia nr. 1

–  presedinte Pîndichi Dan

secretar Suliman Sesnur

 

 • Comisia nr. 2

–  presedinte Bîrsan Daniela;

– secretar Giogea Emilia-Valentina.

 

 • Comisia nr. 3

–  presedinte Dan Radu-Florin;

– secretar Iancu Dorina.

 

 • Comisia nr. 4

–  presedinte Cumpănașu Tudor-Doru;

– secretar Băltărețu George.