Aspecte Demografice

Datorită condiţiilor istorice în care s-au dezvoltat satele din Dobrogea pe teritoriul oraşului Ovidiu a existat o populaţie˛ alcătuită dintr-un mozaic
de naţionalităţi .
La recensământul din 1902 , dintr-un total de 721 locuitori , s-au numărat 227 români, 256 turci şi tătari , 130 germani , 112 bulgari şi 31 alte naţionalităţi .

 

În anul 1996 localităţile Ovidiu şi Poiana număra 12 591 locuitori din care 11 585 români, 20 maghiari, 7 germani, 8 ucraineni, 23 ruso-lipoveni, 553 tătari, 345 turci,1 bulgar şi 48 romi.
In urma ultimului recensamant al populatiei desfasurat in anul 2002 in Orasul Ovidiu se inregistrau un numar de 10.461 locuitori (populatie stabila) la care se adauga satul Poiana cu un nr. de 798 locuitori si Grupul Social Nazarcea cu un nr. de 1.335 locuitori.
Referitor la repartizarea populației pe nationalități, în urma aceluiași recensământ din anul 2002 s-a stabilit dintr-un număr de 12.594 (populația totală din Orașul Ovidiu și localităților arondate), 11.585 locuitori sunt de naționalitate română, 20 naționalitate maghiară, 7 germani, 49 rromi, 8 ucrainieni, 23 ruși-lipoveni, 553 tătari, 345 turci, 1 bulgar