Acte necesare pentru incalzirea locuintei sezonul rece

Acte doveditoare pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni , combustibili petrolieri ,gaze naturale si energie electrica

 •  cerere şi declaraţie pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei- formulare tip;
  •    copie după actele de identitate pentru toţi membrii familiei care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă la adresa la care se solicită ajutorul, sau locuiesc şi se gospodăresc împreună, sunt înscrise în carte de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;
  •   certificate de naştere pentru copiii minori sub 14 ani;
  •    adeverinţă de la asociaţia de proprietari/locataripentru persoanele care nu au domiciliul sau resedinţa la adresa pentru care solicită ajutorul, din care să rezulte că sunt înscrise în carte de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;
  •    acte din care să rezulte calitatea titularului cererii faţa de locuinţa pentru care solicită ajutorul:
  –    proprietar: copie contract de vânzare – cumpărare,
  –    chirias: contract de închiriere valabil la data depunerii
  –    împuternicit: împuternicire din partea proprietarului locuinţei sau a titularului contractului de închiriere;
  •    acte doveditoare privind veniturile nete lunare realizate de către membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii :
  –    adeverinţă de salariu cu venitul net, inclusiv valoarea bonurilor de masă,
  –    cupoane de pensii
  –    cupoane indemnizaţii pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani
  –    cupoane indemnizaţii lunare pentru persoanele cu handicap, inclusiv bugetul complementar
  –    cupoane alocaţii de stat pentru copii
  –    alocaţii pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi spre creştere şi educare
  –    acte doveditoare ale veniturilor provenite din închirieri, dobânzi, dividende, părţi sociale, renta/subvenţie agricolă, etc.(fiscal Navodari)
  –    declaraţie privind alte venituri realizate
  •    pentru ajutorul de încălzire a locuinţei cu gaze naturale –  factură de plată
 • certificat fiscal impozite si taxe Primaria  Ovidiu
 • autoturism si/sau motocicletacu o vechime mai mare de 10 ani
 • declaratie agricol
 • Venitul sa nu depaseasca 615 lei/membru