Acte necesare pentru incadrare in grad de handicap

– cerere

– Copie xerox dupa B.I./C.I./C.N. (pentru bolnav /insotitor)

– Adeverinte de venit/cupoane de pensie (pentru bolnav/insotitor)
– Referat/scrisoare medicala de la medic de familie

– Scrisoare medicala de la medicul de specialitate
– Fisa privind traseul instituţional – de la scoala (pentru minori orientare scolara )

Acte necesare pentru efectuarea anchetei sociale in vederea acordarii indemnizatiei de insotitor ( in cazul minorilor/ adulti
– Cerere
– Certificatul de incadrare în gradul de handicap grav eliberat în baza Hotaririi Comisiei pentru Protectia Copilului Constanta
– Certificat de nastere, Carte de identitate al persoanei cu handicap grav
– Acte medicale cu diagnosticul persoanei cu handicap grav
– Buletinul/Carte de identitate al persoanei care solicita indemnizatia de însotitor
– Diploma/adeverinta privind studiile persoanei care solicita indemnizatia de însotitor

Acte necesare pentru efectuarea anchetei sociale in vederea angajarii ca asistent personal pentru persoane cu handicap minori /adulti
– Cerere
– Certificatul de incadrare in gradul de handicap grav eliberat de catre Comisia de Expertiza Medicala a
Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Constanta
– Buletinul/Carte de identitate al persoanei cu handicap grav
– Decizie de pensionare, cupon de pensie
– Acte medicale cu diagnosticul persoanei cu handicap grav
– Buletinul/Carte de identitate al persoanei care solicita angajarea
– Diploma/adeverinta privind studiile persoanei care solicita angajarea

-Cazier judiciar

– Acte stare civila bolnav si insotitor

– adeverinta de la medicul de familie  pentru persoana care vrea sa angajeze ca este apt de munca

– asistentul personal nu se poate angaja  fara studii, decat daca este ruda de gradul I cu bolnavul