Acte necesare pentru alocatia de sustinere a familiei Legea 277/2010

-SE ACORDA FAMILIILOR CARE REALIZEAZA VENITURI NETE LUNARE PE MEMBRU

DE FAMILIE DE PANA LA 530 LEI/LUNAR

-LIVRET DE FAMILIE COMPLETAT LA ZI PRIVIND COMPONENTA FAMILIEI (COPIE SI

ORIGINAL)

-B.I AL TITULARULUI SI AL CELORLALTI MEMBRII AI FAMILIEI (COPIE SI ORIGINAL)

-CERTIFICAT DE NASTERE AL TITULARILOR SI COPIILOR (COPIE SI ORIGINAL)

-CERTIFICAT DE CASATORIE (COPIE SI ORIGINAL)

-CERTIFICAT DE DECES (COPIE SI ORIGINAL)

-HOTARARE JUDECATOREASCA PRIN CARE SOTUL/SOTIA ESTE DECLATAT /

DISPARUT

-HOTARARE JUDECATOREASCA PRIN CARE SOTUL/SOTIA ESTE ARESTAT

PREVENTIV PE O PERIOADA MAI MARE DE 30 DE ZILE

-HOTARARE JUDECATOREASCA PRIVIND OBLIGATIA LEGALA DE INTRETINERE

-HOTARARE ADOPTIE SAU INCREDINTARE A MINORULUI SAU PLASAMENT

-ADEVERINTE DE SALARIU NET PT PERSOANELE INCADRATE IN MUNCA (din luna

anterioara depunerii cererii)

-TALONUL DE PLATA AL AJUTORULUI DE SOMAJ,ALOCATIE DE SPRIJIN

-TALOANE SAU ADEVERINTE DE PENSIE LIMITA DE VARSTA , PENSIE DE URMAS ,

PENSIE DE HANDICAP , PENSIE ALIMENTARA

-TALOANE ALOCATIE DE STAT

-ADEVERINTE DE ELEV CU MENTIUNEA “FRECVENTEAZA CURSURILE SCOLARE

FARA INTRERUPERE”

-ADEVERINTA DE VENITURI ELIBERATE DE ORGANELE FINANCIARE TERITORIALE

(NAVODARI) PENTRU CEI CARE NU REALIZEAZA VENITURI CU CARTE DE MUNCA

-ADEVERINTE DE LA SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE ,TAXE SI ALTE VENITURI LA

BUGETUL LOCAL DIN CARE SA REIASA DACA DETINETI BUNURI MOBILE SI IMOBILE

-DOSAR DE INCOPCIAT

-FORMULARE XEROX * CERERE COMPLETATA

*ANCHETA (XEROX)

-REINNOIREA ACTELOR SE FACE DIN 3 IN 3 LUNI -altfel dosarul se suspenda

CUANTUMURILE ALOCATIEI DE SUSTINERE

ALOCATIE BIPARENTALA:

Venit net lunar pe membru de familie pana la 200 lei

-82 lei pentru familia cu 1 copil

-164 lei pentru familia cu 2 copii

-246 lei pentru familia cu 3 copii

-328 lei pentru familia cu 4 sau mai multi copii

Venit net lunar pe membru de familie intre 201 lei si 530 lei

-75 lei pentru familia cu 1 copil

-150 lei pentru familia cu 2 copii

-225 lei pentru familia cu 3 copii

-300 lei pentru familia cu 4 sau mai multi copii

ALOCATIE MONOPARENTALA:

Venit net lunar pe membru de familie pana la 200 lei

-107 lei pentru familia cu 1 copil

-214 lei pentru familia cu 2 copii

-321 lei pentru familia cu 3 copii

-428 lei pentru familia cu 4 sau mai multi copii

Venit net lunar pe membru de familie intre 201 lei si 530 lei

-102 lei pentru familia cu 1 copil

-204 lei pentru familia cu 2 copii

-306 lei pentru familia cu 3 copii

-408 lei pentru familia cu 4 sau mai multi copii

    LISTA BUNURILOR CE  DUC LA EXCLUDEREA ACORDARII AJUTORULUI   

         SOCIAL , ALOCATIEI DE SUSTINERE SI AJUTORULUI DE INCALZIRE

BUNURI MOBILE

1.Cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu si anexelor gospodaresti

BUNURI MOBILE

1.Motociclete si autoturisme cu o vechime mai mica de 10 ani cu exceptia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum si pentru uzul persoanelor aflate in zone greu accesibile.

2.Autovehicule:autoutilitare,autocamioane de orice fel cu sau fara remorci, rulote, autobuze, microbuze.

3.Salupe, barci cu motor, scutere de apa, iahturi, cu exceptia barcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc in Rezervatia Biosferei”Delta Dunarii”

4.Utilaje agricole:tractor,combina autopropulsata

5.Utilaje de prelucrare agricola:presa de ulei,moara cereale

6.Utilaje de prelucrat lemnul:gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate hidraulic, mecanic sau electric

DEPOZITE BANCARE

1.Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

TERENURI/CRESCATORII ANIMALE SAU PASARI

1.Suprafetede teren, animale si pasari a caror valoare neta de productie depaseste suma de 1.000 euro pentru persoana singura,respectiv sumade 2.500 euro pentru familie.