Parc de recreere in orasul Ovidiu

Picture2

 

EVENIMENT DE LANSARE A PROIECTULUI
PARC DE RECREERE ÎN ORAȘUL OVIDIU

Oraș Ovidiu, județul Constanța, 29.04.2015

Unitatea Administrativ-Teritorială orașul Ovidiu, judeţul Constanţa, în calitate de Beneficiar, va implementa proiectul “Parc de recreere în orașul Ovidiu”, în baza contractului de finanţare nr. 5062/23.03.2015 încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in calitate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, prin  Agenţia Pentru Dezvoltare Regională Sud-Est în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional.

Proiectul va fi implementat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1: „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenție 1.1 : „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul : Poli de creștere.

SCOPUL PROIECTULUI

Îmbunătăţirea factorilor de mediu și a calităţii vieţii în orasul Ovidiu.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

 1. Îmbunătățirea cadrului de viață, a peisajului prin:
 • Realizarea unui parc recreativ pentru locuitori, în care vor fi posibile trasee destinate rolelor, joggingului, parcursului de sănătate.
 • Îmbogățirea biodiversității prin plantarea unor arbori deosebiți și ornamentali, specii adaptate condițiilor climatice locale.
 • Instalarea elementelor de mobilier urban (cosuri de gunoi, banci…).
 • Valorizarea și sensibilizarea populației asupra patrimoniului natural.
 1. Asigurarea calitatii factorilor de mediu si a sanatatii populatiei prin ameliorarea climatului și a calității aerului datorită creării unei zone răcoroase, umbrite și a măririi cantității de plante ce produc oxigen, menținerea și dezvoltarea funcțiilor de protecție a spațiilor verzi prin ameliorarea calității vegetației în zonă; crearea unui mediu sanatos; accesul liber la recreere în parc.
 2. Creșterea dinamismului economic și turistic prin crearea unor noi ‘centre de interes’, motor pentru organizarea unor activități legate de turism/artizanat/valorizarea produselor locale.
 3. Favorizarea coeziunii sociale prin sensibilizarea localnicilor și a turiștilor asupra cadrului lor de viață (panouri de informare, vizite comentate); revalorizarea malului Lacului Siutghiol, prin realizarea unor noi zone verzi contemporane, în vederea valorizării istoriei lacului Siutghiol.

Pentru realizarea proiectului “Parc de recreere în orașul Ovidiu” a fost alocat un teren în suprafață de 5.727 mp. Terenul este situat în orașul Ovidiu, între str. Pescarilor și Lacul Siutghiol, pe malul lacului.

Se vor realiza următoarele investiții: o zonă de „Belvedere” – platformă de observare, amfiteatru cu scenă pentru concerte sau spectacole de mică anvergură, o Piațetă cu joc de lumini și o fântână arteziană, loc de joacă pentru copii cu locuri de stat – bănci perimetrale și o zonă verde dotată cu mese pentru șah, un observator astronomic care va cuprinde patru telescoape panoramice, două platforme ce pot găzdui spectacole, concerte, târguri sau expoziții, o terasă verde – zonă de relaxare – prevăzută cu vegetație specifică, traseu de dale de beton prefabricat și iluminat arhitectural, pe malul lacului Siutghiol.

GRUPURILE ŢINTĂ ALE PROIECTULUI

– copii din oraș;

– tinerii din comunitate;

-persoane de vârsta a treia.

Entitățile care sunt vizate sau vor beneficia de rezultatele proiectului, în mod direct sau indirect sunt urmatoarele:

 • Beneficiari direcți : 15.549 persoane care locuiesc în orașul Ovidiu
 • Beneficiari indirecți
 1. Inițiatorul proiectului – U.A.T. Orașul Ovidiu
 2. Personalul angajat pentru întreținerea parcului
 3. Agenții economici care își desfășoara activitatea în orașul Ovidiu
 4. Autoritățile publice locale și județene din Regiunea de Sud Est pentru care investiția va servi ca exemplu de urmat.

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI

A1: Desfășurarea activității Echipei de Implementare a Proiectului

A2: Derularea procedurilor de achiziție publică

A3: Realizarea lucrărilor de construcție

A4: Achiziționarea și punerea în funcțiune a echipamentelor și dotărilor prevăzute în proiect

A5: Realizarea serviciului de dirigenție de șantier

A6: Realizarea serviciului de asistență tehnică din partea proiectantului

A7: Realizarea serviciului de management de proiect

A8: Activitatea de consultanță în organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție

A9: Realizarea serviciului de audit a proiectului

A10: Realizarea serviciului de promovare a proiectului

A11: Monitorizarea și evaluarea proiectului

VALOAREA PROIECTULUI

Conform contractului de finanțare, valoarea totală a proiectului este de 8.180.802,70 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 7.931.190,70 lei, iar valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile este de 1.520.162,71 lei, după cum urmează:

Valoareatotală a

proiectului,

din care:

Valoareeligibilă din

FEDR

Valoareaeligibilă

nerambursabilă

din bugetul

naţional

 

Co-finanţareaeligibilă a

Beneficiarului

 

Valoarea TVAaferentă

cheltuielilor

eligibile

 

8.180.802,70 6.372.711,73 1.399.855,16 158.623,81 1.520.162,71

REZULTATE PREVIZIONATE:

Ø1 parc de recreere: o zonă de „Belvedere” – platformă de observare, amfiteatru cu scenă pentru concerte sau spectacole de mică anvergură, o Piațetă cu joc de lumini și o fântână arteziană, loc de joacă pentru copii cu locuri de stat – bănci perimetrale și o zonă verde dotată cu mese pentru șah, un observator astronomic care va cuprinde patru telescoape panoramice, două platforme ce pot găzdui spectacole, concerte, târguri sau expoziții, o terasă verde – zonă de relaxare – prevăzută cu vegetație specifică, traseu de dale de beton prefabricat și iluminat arhitectural, pe malul lacului Siutghiol

Ø dotări : 79 bănci ornamentale, 54 de coșuri de gunoi, 15 panouri expoziționale, 6 cișmele ornamentale, 7 mese de șah cu câte 2 scaune fiecare, 1 leagăn dublu, 2 balansoare și 2 topogane pentru locul de joacă.

Ø Informarea şi publicitatea proiectului şi asigurarea vizibilităţii finanţatorului.

ECHIPA DE MANAGEMENT

Tabelul Membrii echipei de proiect
Manager de proiect(C.O.R. 241919) ResponsabilFinanciar

(C.O.R 123110)

Responsabil  tehnic Responsabil achizitii publice(C.O.R. 241940) Responsabil promovare (C.O.R. 123307)
Nume Naziru Anghelina Cotea Cristina Kulcsar Petre Gheorghe Teodora Evdochim Roxana Ionela
Functie detinutaîn prezent Inspector Superior Compartiment Achiziții Publice Șef serviciu financiar Șef serviciu Administrarea Domeniului Public și Privat, Achiziții publice Inspector Administrarea Domeniului Public și Privat – Investiții Consilier Programe si proiecte

EGALITATE DE ŞANSE

În cadrul tuturor activităţilor de informare, se vor menţiona explicit principiile

Egalității de şanse şi importanţa respectării acestora.

 • De gen:

– în echipa de implementare sunt implicate şi femei.

 • Din punct de vedere al vârstei:

– se favorizează o participare echitabilă şi din punct de vedere al vârstei.

 • Din punct de vedere al etniei:
 • – se asigură un tratament egal pentru toți participanții.

Pentru mai multe informaţii asupra proiectului:

Doamna Nazîru Anghelina – Manager de proiect

Tel: 0241 255340

Fax: 0241 255341

www.primariaovidiu.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională