Hotarari 2020

HCL 139

HCL 140

Anexa la HCL 140

HCL 141

HCL 142

HCL 143

HCL 144

HCL 145

HCL 146

HCL 147

Anexa 1 la HCL 147

Anexa 2 la HCL 147

Anexa 3 la HCL 147

Anexa 4 la HCL 147

Anexa 5 la HCL 147

HCL 148

HCL 149

HCL 150

HCL 151

HCL 152

HCL 153

HCL nr.154 din 18.12.2020 privind aprobarea proiectului reţelei şcolare educaţionale publice a unităților de învățământ preuniversitar, pentru anul şcolar 2021-2022

HCL 155

HCL nr.155 din 18.12.2020 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale la nivelul orasului Ovidiu

HCL nr.156 din18.12.2020 privind aprobare tarife gunoi menajar

HCL nr.157 din 18.12.2020 privind alocarea unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenta in luna decembrie 2020

HCL nr.158 din 18.12.2020 privind constituirea unui drept de superficie

HCL nr.159 din 18.12.2020 privind constituirea unui drept de superficie

HCL nr.160 din 18.12.2020 privind aprobarea vanzarii unui teren in suprafta de 289 mp

HCL nr.161 din 18.12.2020 privind aprobarea vanzarii unui teren, cu respectarea dreptului de preemtiune

HCL nr.162 din 18.12.2020 privind aprobarea constituirii unui drept de superficie, cu titlu oneros, asupra unui teren

HCL nr.163 DIN 18.12.2020privind completarea prevederilor HCL Ovidiu nr. 3331.03.2017 privind aprobarea constituirii unui drept de superficie, cu titlu oneros

HCL nr.164 din 18.12.2020 privind reactualizarea Protocolului aprobat prin HCL Ovidiu nr. 7622.05.2014 referitor la indeplinirea unor conditii pentru realizarea ansamblului rezidential

HCL nr.166 din 18.12.2020

HCL nr.167 din 18.12.2020

HCL nr.168 din 18.12.2020 privind aprobare PUZ „Ferma agrozootehnica cu abatorizare, procesare si comercializare”,, introducerere in intravilan si reglementare teren

HCL nr.169 din 18.12.2020 privind aprobare PUZ „ Baza sportiva – terenuri de fotbal, anexe utilitati, amenajare parcare si imprejmuire teren”

HCL nr.170 din 18.12.2020 privind aprobare PUZ „Complex de ingrasare a suinelor si ovinelor, introducere in intravilan si reglementare teren

anexa 1 la HCL nr.167 din 18.12.2020

anexa 5 la HCL nr.155 din 18.12.2020

anexa 8 la HCL nr.155 din data de 18.12.2020

anexe 2-4 la HCL nr.167 din 18.12.2020

anexele 1-2 la HCL nr.155 din data de 18.12.2020

anexele 3-4 la HCL nr.155 din data de 18.12.2020

anexele 6-7 la HCL nr.155 din data de 18.12.2020

anexele 9-10 la HCL nr.155 din data de 18.12.2020

proces verbal sedinta ordinara din 18.12.2020